Zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym istotnym elementem opracowania strategii firmy jest dostosowanie swojej oferty względem konkurencji działającej na rynku. Podstawą pod zrozumienie rynkowych graczy jest szczegółowa analiza ich działań w zakresie marketingusprzedaży oraz modelu działalności na danym obszarze.

Dzięki temu nasi Klienci mają okazję zidentyfikować tło konkurencyjne jeszcze przed rozpoczęciem działalności. Poprzez efektywne metody analityczne, jesteśmy w stanie dostarczyć klientom insighty rynkowe, kluczowe w tworzeniu strategii firmy.

Podejmując współpracę z naszym zespołem w Twoje ręce przekazujemy analizę obfitą w wewnętrzne informacje na temat konkurentów pozyskane przy pomocy zarówno metod pierwotnych jak i wtórnych. Dzięki sieci partnerstw oraz współpracy, jesteśmy w stanie zapewnić autentyczność informacji pozyskanych bezpośrednio u źródła.